Giới thiệu Viện Kỹ thuật công trình

Viện kỹ thuật công trình được thành lập theo Quyết định số 1309/QĐ – BNN – TCCB ngày 13/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trên cơ sở nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật và cơ sở vật chất của Khoa Công trình và các đơn vị khác trong trường.

VIỆN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

            ĐT: 04 35.641.333

            Email: ice@tlu.edu.vn

            Fax: 04 35.641.368

            Viện kỹ thuật công trình được thành lập theo Quyết định số 1309/QĐ – BNN – TCCB ngày 13/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trên cơ sở nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật và cơ sở vật chất của Khoa Công trình và các đơn vị khác trong trường. Viện có chức năng đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ, phục vụ sản xuất, hợp tác quốc tế. Viện có giấy phép hành nghề khoa học công nghệ, có con dấu, tài khoản riêng.

            Viện trưởng: PGS.TS Nguyễn Hữu Huế 

         Email: nguyenhuuhue@tlu.edu.vn

Các phó Viện trưởng:

            ThS. Nguyễn Việt Quang        Email: vietquang.dkt@tlu.edu.vn

            PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn      Email: son_nv@tlu.edu.vn

                PGS.TS. Nguyễn Quang Cường       Email:  

Các trung tâm trực thuộc Viện:

               ThS. Nguyễn Văn Thuấn        Giám đốc Trung tâm tư vấn xây dựng

               ThS. Dương Văn Viện            Phó giám đốc Trung tâm tư vấn xây dựng

               PGS.TS Nguyễn Hữu Huế     Giám đốc Trung tâm giám định chất lượng công trình

               PGS.TS. Vũ Quốc Vương              Phó giám đốc Trung tâm giám định chất lượng công trình

               PGS.TS Nguyễn Quang Cường     Phó giám đốc Trung tâm giám định chất lượng công trình

               TS. Trịnh Quốc Công             Phó giám đốc Trung tâm thủy điện và năng lượng tái tạo

               GS.TS. Nguyễn Tiến Chương      Giám đốc Trung tâm tư vấn Xây dựng dân dụng và công nghiệp
               ThS. Đoàn Xuân Quý              Phó giám đốc Trung tâm tư vấn Xây dựng dân dụng và công nghiệp
                  GS.TS. Vũ Đình Phụng          Giám đốc Trung tâm tư vấn và kiểm định chất lượng công trình giao thông
                  TS. Lương Minh Chính          Phó giám đốc Trung tâm tư vấn và kiểm định chất lượng công trình giao thông

               ThS. Nguyễn Mai Dung          Văn phòng