HỘI THẢO "SỰ PHÁT TRIỂN TRONG KỸ THUẬT ĐỘNG ĐẤT TẠI ROMANIA VÀ VIỆT NAM"

Thời gian:  14:00, ngày 27 tháng 10 năm 2017

Địa điểm:  Phòng 5, khu hội thảo K1, Trường Đại học Thủy lợi  175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

14:00- 14:10 Đón tiếp đại biểu

14:10- 14:30 Phát biểu khai mạc

14:30- 15:30 “Recent developments in earthquake engineering in Romania” – Do GS. Vacareanu hiệu trưởng trường UTCB Bucarest trình bày.

15:30- 16:00 “Earthquake risk assessment for dam safety: a pilot study in Sông Cả fault zone”  – Do TS. Nguyễn Quang Tuấn trình bày.

16:00- 16:30 “Seismic performance evaluation of prototype un-bonded fiber reinforced elastomeric isolators (U-Freis)” – Do TS. Ngô Văn Thuyết trình bày.

16:30- 17:00 Thảo luận và bế mạc hội thảo

Kính mời các Nhà khoa học, các Thầy, Cô giáo, NCS,  học viên và sinh viên quan tâm tới dự.