Thông báo số 2: Kế hoạch chi tiết tổ chức cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XXII - năm 2019

Thông báo số 2: Kế hoạch chi tiết tổ chức cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XXII - năm 2019

Ban tổ chức thông báo về Kế hoạch chi tiết tổ chức cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XXII - năm 2019.

Thời gian: từ ngày 17/04 -20/04/2019

Địa điểm: Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Chi tiết: tại đây