THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ, TƯ VẤN GIÁM SÁT. YÊU CẦU TỐT NGHIỆP KỸ SƯ KHOA CÔNG TRÌNH