Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC tuyển dụng

Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC 57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, Hà Nội đăng tin tuyển dụng. Các tân kỹ sư Khoa Công trình quan tâm xin liên hệ số điện thoại sau:
Tel: (+84) 24 3773 8686
Fax: (+84) 24 3773 7777
Website: http://pmcweb.vn
Email: pmc(at)vnpt(dot)vn

http://pmcweb.vn/tuyen-dung/