Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 31

Hội nghị Khoa học sinh viên (HNKHSV) là sự kiện thường niên tổ chức tại Khoa Công trình, Đại học Thủy lợi. Hội nghị là sân chơi sáng tạo, giúp sinh viên làm quen với việc nghiên cứu, tìm tòi tri thức mới.

Ngày 21/3/2018, Hội nghị KHSV có 30 báo cáo ở 3 tiểu ban: Thủy công-Năng lượng-Cảng đường thủy; Công nghệ &QLXD-VLXD;  Sức bền VL-Kết cấu-Xây dựng DD&CN-Địa kỹ thuật.

Các báo cáo đạt giải tại Hội nghị KHSV lần này.

Giải nhất năm 2018