Giới thiệu Viện Kỹ thuật công trình

Viện kỹ thuật công trình được thành lập theo Quyết định số 1309/QĐ – BNN – TCCB ngày 13/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trên cơ sở nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật và cơ sở vật chất của Khoa Công trình và các đơn vị khác ...

Công bố Quyết định Thành lập Viện Kỹ thuật Công trình và bổ nhiệm cán bộ

Triển khai thực hiện chiến lược Phát triển Trường, từng bước đẩy mạnh công tác hoạt động Khoa học Công nghệ trong Trường, vừa qua Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã kí Quyết định thành lập Viện Kỹ thuật Công trình trực ...

http://www.fitnesscomeback.net
loss workout
original site
Get More Information
Learn More
our website
important source
you can look here
slimming down
http://villenews.net