HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA CÔNG TRÌNH LẦN THỨ 30 SẮP DIỄN RA

Tiếp nối Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên những năm trước, Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên lần thứ 30 Khoa Công Trình đã và đang thu hút sự quan tâm và tham gia nhiệt tình từ phía các bạn sinh viên trong khoa.

Phương pháp mới: Đánh giá tình trạng sức khỏe của kết cấu thông qua tần số dao động riêng

Đây là phương pháp thí nghiệm không phá hủy được nghiên cứu phát triển bởi Viện nghiên cứu công nghệ đường sắt Nhật Bản. Phương pháp cho phép đánh giá nhanh và chính xác tình trạng sức khỏe của kết cấu thông qua kết quả thí nghiệm dao động xung kích

Một số đóng góp mới về KHCN nhằm giảm thiểu thiệt hại các công trình xây dựng trong điều kiện thiên tai bất thường miền Trung

Nội dung bài báo giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ mới trong lĩnh vực phòng tránh thiên tai miền Trung.Trong đó tập trung vào nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp kĩ thuật đảm bảo an toàn công trình giao thông, thủy lợi , nhà ...

Phân tích ảnh hưởng của nhiệt và tải trọng tới trường ứng suất đập bê tông đầm lăn trong quá trình thi công

Bài báo này đi vào nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ và các tải trọng trong quá trình lên đập đến trường ứng suất của đập bê tông đầm lăn trong quá trình thi công. Bài báo là tài liệu tham khảo cho xây dựng đập bê tông đầm lăn, đồng thời ...

Quan trắc công trình thủy lợi: Hiện trạng và giải pháp

Bài báo tập trung nghiên cứu đề suất giải pháp để công tác thiết kế xây dựng sử dụng và quản lý nói chung và riêng với quan trắc nói riêng đáp ứng phát huy hiệu quả công trình trong an toàn và tiện ích

Về khe ngang, khe thi công và chất lượng đập bê tông đầm lăn

Bài báo tập trung thảo luận một số vân đề ảnh hưởng chất lượng các khe ngang và tiếp giáp giữa các lớp đến RCCD. Giới thiệu một số kết quả phân tích nhiệt và lập quan hệ giữa cường độ bê tông và độ chặt làm cơ sở điều chỉnh biện pháp thi công để đảm ...

Kết quả thí nghiệm hiện trường phục vụ thi công công trình Cửa Đạt

Bộ môn Thi Công, Khoa Công Trình đã chủ trì hai thí nghiệm quan trọng phục vụ xây dựng công trình Cửa Đạt, Thanh Hóa. Theo văn bản số 969/BNN-XD, ngày 6/4/2007 Thứ Trưởng Nguyễn Ngọc Thuật chính thức phê duyệt thông qua kết quả và cho ứng dụng vào ...

http://www.fitnesscomeback.net
loss workout
original site
Get More Information
Learn More
our website
important source
you can look here
slimming down
http://villenews.net