Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên tại học kỳ 1 năm 2016-2017

Kế hoạch số 1323 ngày 07/12/2016 của Nhà trường về việc tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy; đại học hệ VLVH tại học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN ĐỢT 1 NĂM 2017

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo và bảo vệ luận văn cao học của Nhà trường năm 2016 – 2017, Khoa Công trình thông báo tới các học viên kế hoạch bảo vệ luận văn cao học đợt 1/2017

LỄ TỐT NGHIỆP & TRAO BẰNG ĐƠT 1 (2016 – 2017) CHO SINH VIÊN K54 HỆ CHÍNH QUY, LIÊN THÔNG, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY, VÙA LÀM VỪA HỌC

Theo kế hoạch của Nhà trường,ngày 22 tháng 3 năm 2017 Khoa Công trình sẽ tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 cho sinh viên tại hội trường T45.

LỄ TỐT NGHIỆP & TRAO BẰNG ĐƠT 1 (2016 – 2017) CHO SINH VIÊN K54 HỆ CHÍNH QUY, LIÊN THÔNG, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY, VÙA LÀM VỪA HỌC

Theo kế hoạch của Nhà trường,ngày 22 tháng 3 năm 2017 Khoa Công trình sẽ tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 cho sinh viên tại hội trường T45.

THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC TRƯỚC KHI BẢO VỆ

Khoa Công trình thông báo tới toàn thể học viên chuẩn bị bảo vệ đợt 1 năm 2017 đúng 14h thứ Tư ngày 15/3/2017 lên Văn phòng khoa P404/A1 để làm thủ tục trước khi bảo vệ. Trân trọng!

123...
http://www.fitnesscomeback.net
loss workout
original site
Get More Information
Learn More
our website
important source
you can look here
slimming down
http://villenews.net