Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên tại học kỳ 1 năm 2016-2017

Kế hoạch số 1323 ngày 07/12/2016 của Nhà trường về việc tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy; đại học hệ VLVH tại học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BUỔI BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học của Trường Đại học Thủy lợi, Khoa Công trình tổ chức buổi báo cáo tiến độ luận văn thạc sĩ chuyên ngành XD Công trình thủy, Quản lý XD đợt 1 năm 2017. Dưới đây là lịch trình báo cáo chi tiết và các yêu cầu ...

(ĐIỀU CHỈNH) THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2017

Khoa Công trình thông báo tới các học viên có tên trong danh sách dưới đây thời gian bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2017

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN ĐỢT 1 NĂM 2017

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo và bảo vệ luận văn cao học của Nhà trường năm 2016 – 2017, Khoa Công trình thông báo tới các học viên kế hoạch bảo vệ luận văn cao học đợt 1/2017

Kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 như sau:

123...
http://www.fitnesscomeback.net
loss workout
original site
Get More Information
Learn More
our website
important source
you can look here
slimming down
http://villenews.net