Xét chọn sinh viên nhận Học bổng - Giải thưởng KOVA lần thứ 17

Theo thông báo  ngày 02/5/2019 của Uỷ ban giải thưởng KOVA về việc đề cử sinh viên nhận học bổng và giải thưởng KOVA lần thứ 17, Nhà trường thông báo về việc xét chọn sinh viên: tại đây

Các em sinh viên đủ điều kiện làm đơn gửi về Văn phòng Khoa P402 nhà A1 trước ngày 21/5/2019.

Lưu ý: Từ ngày 25/5/2019 đến ngày 31/5/2019: Sinh viên được Nhà trường đề cử nộp hồ sơ xin tham gia xét tặng giải thưởng - học bổng KOVA tại phòng CTCT & Quản lý sinh viên (gặp CV. Nguyễn Thị Na)