CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN LẦN THỨ 30 - HỘI NGHỊ KHOA HỌC KHOA CÔNG TRÌNH

Nghiên cứu Khoa học sinh viên là hoạt động thường niên hằng năm của Khoa Công trình nói riêng và của Trường Đại học Thủy Lợi nói chung. Đây là một trong những phương pháp khoa học hiệu quả giúp sinh viên củng cố, mở rộng kiến thức, phát huy năng động sáng tạo, phát triển tư duy và cũng là cơ hội để sinh viên áp dụng những kiến thức lý thuyết đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Được sự đồng ý và phê duyệt của Ban Chủ nhiệm Khoa, Hội nghị nghiên cứu Khoa học sinh viên cấp Khoa lần thứ 30 được tổ chức với 49 đề tài tham dự.

Với mục đích đặt ra:

           -  Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Khoa Công trình nói riêng và của Nhà Trường nói riêng;

           - Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên, hình thành năng lực tự học cho sinh viên;

           - Góp phần tạo ra tri thức, sản phẩm mới cho xã hội.

Thời gian báo cáo tại Hội nghị cấp Khoa: Từ 7h00 – 12h00, Chủ nhật ngày 19/03/2017

Địa điểm: Phòng 233A3, 235A3, 237A3, Trường Đại học Thủy Lợi.

      Ban chủ nhiệm Khoa xin gửi lời mời tới quý vị Đại biểu, quý Thầy(cô) cùng các bạn sinh viên trong Khoa thu xếp thời gian đến dự Hội nghị nghiên cứu Khoa học sinh viên cấp Khoa lần thứ 30.

      Chúc cho Hội nghị nghiên cứu Khoa học sinh viên của Khoa lần thứ 30 thành công tốt đẹp!

Trân trọng!