Phần mềm ABAQUS

Link download bộ cài phần mềm ABAQUS và tài liệu hướng dẫn cài đặt
Download tại đây