KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Từ ngày 12/9/2017 đến ngày 16/9/2017 Khoa Công trình kết hợp với Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng - Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm định chất lượng công trình theo Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam”

  1. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

1. Thời gian tổ chức: 5 ngày từ thứ Ba (12/9) đến hết ngày thứ Bảy (16/9/2017)

Sáng bắt đầu từ 8h – 11h;

Chiều bắt đầu từ 13h30 – 16h30.

2. Địa điểm tổ chức: Room5/K1 trường Đại học Thủy lợi.

  1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Cán bộ phòng Las – XD của Trường, các cán bộ giảng viên, NCS, học viên, sinh viên trong Khoa và cán bộ, giảng viên trong Trường quan tâm tới dự.

Trân trọng cảm ơn!