Hội thảo " Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam"

Từ ngày 18/7/2017 đến ngày 22/7/2017 Khoa công trình phối hợp cùng Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức hội thảo về nghiệp vụ Quan trắc công trình xây dựng

Từ ngày 18/7/2017 đến ngày 22/7/2017 Khoa công trình phối hợp cùng Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức hội thảo về nghiệp vụ Quan trắc công trình xây dựng theo đề án" Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam". Hội thảo được tổ chức bắt đầu từ 13h30p chiều thứ 3, ngày 18/7/2017 tại Room 5, Khu nhà K1, Trường Đại học Thủy lợi. 

Kính mời các Thầy/ Cô và các cá nhân tổ chức quan tâm tới tham dự. 

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
587