Thủ tục hoãn thi môn học

Thủ tục hoãn thi môn học

Để thuận tiện cho sinh viên, học viên làm thủ tục hoãn thi môn học, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (KT&KĐCL) cung cấp mẫu đơn hoãn thi và đề nghị sinh viên, học viên thực hiện đầy đủ các thủ tục sau:
- Sinh viên, học viên hoãn thi phải có xác nhận của các cơ sở y tế hoặc các giấy minh chứng cho việc hoãn thi môn học trong khoảng thời gian tương ứng với lịch thi.
- Sinh viên, học viên làm đơn hoãn thi theo mẫu, xin xác nhận của Khoa quản lý sinh viên đang học tập.
- Nộp đơn hoãn thi, giấy xác nhận của cơ sở y tế, các giấy xét nghiệm,… về Phòng KT&KĐCL (P104 nhà A1) (chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày thi môn thi đó, đơn có thể nhờ người thân, bạn, cố vấn học tập… nộp).
Mẫu đơn xem chi tiết: tại đây