Thông tin học bổng Thạc sỹ Hàn Quốc

Nhà trường nhận được thông tin về Chương trình Học bổng Thạc sỹ KOICA-SKKU ngành Quản lý Tài nguyên nước năm học 2017-2019 dành cho các cán bộ viên chức nhà nước như sau: 

 Điều kiện dự tuyển:

  • Có ít nhất 2 năm làm việc tại các trường công lập, viện nghiên cứu hoặc các cơ quan nhà nước liên quan đến ngành nước hoặc quản lý tài nguyên nước
  • Có bằng đại học thuộc các ngành liên quan đến tài nguyên nước (như thi công, kỹ thuật môi trường, nông nghiệp, kỹ thuật hóa học, kỹ thuật bờ biển…)
  • Được cơ quan cử đi học
  • Có trình độ tiếng Anh đáp ứng tiêu chuẩn
  • Có sức khỏe tốt
  • Chưa từng rút khỏi một chương trình học bổng KOICA
  • Chưa từng nhận được học bổng thạc sỹ KOICA trước đây

Trình độ và ngành đào tạ

  • Master of Science in Engineering (Academic Degree), hoặc
  • Master of Science in Water Resources or Master of Science in Environmental Engineering (Professional Degree)

Tổng thời gian đào tạ 24 tháng (từ tháng 8/2017-8/2019) trong đó có 17 tháng học tại trường Sungkyunkwan, Hàn Quốc

 

Số lượng chỉ tiêu: tổng số 2 chỉ tiêu cho Việt Nam

 

Thời gian đăng ký: đến hết ngày 12/4/2017

 

Các Thầy, Cô giáo quan tâm xin vui lòng liên hệ cô Lê Thị Thanh Huệ, Phòng Hợp tác Quốc tế qua số điện thoại 04.38533083 hoặc email: ico@tlu.edu.vn.

Thông tin chi tiết xem tại đây