Hợp tác đào tạo giữa Khoa và Doanh nghiệp

Trước yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao để đáp ứng hội nhập và đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng, Khoa Công trình đã có những chương trình liên kết đào tạo với doanh nghiệp, từ đó sẽ tạo ra sản phẩm là những sinh viên đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động Việt Nam.

Vào ngày 29/10/2018, Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa Công trình có buổi làm việc trực tiếp với đại diện lãnh đạo của Công ty Cổ phần VIMECO về hợp tác toàn diện với doanh nghiệp như tuyển dụng, nghiên cứu khoa học, đào tạo...

Công ty cổ phần VIMECO được thành lập ngày 24/3/1997. Là Doanh nghiệp Hạng I, thành viên thuộc Tổng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và  xây dựng Việt Nam – VINACONEX.

Trong buổi làm việc, PGS. TS. Nguyễn Hữu Huế, Trưởng Khoa Công trình nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình đất nước hội nhập, đồng thời tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ có những bước phát triển tốt đẹp, bền vững trong tương lai. Thỏa thuận tiến tới ký kết hợp tác MOU đề cập tới các nội dung cơ bản sau đây: thúc đẩy đào tạo và trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm giữa Khoa và doanh nghiệp; đào tạo ra các sinh viên có trình độ chuyên môn đáp ứng được công việc của doanh nghiệp. 

Đại diện lãnh đạo công ty cổ phần VIMECO cũng khẳng định sẽ dành một số suất học bổng hàng năm cho sinh viên xuất sắc của Khoa Công trình nhằm khuyến khích, động viên để sinh viên có động lực phấn đấu trong học tập. Bên cạnh đó, công ty cũng tạo điều kiện cho các đoàn sinh viên của Khoa sang thực tập tại Công ty.

Đây là buổi làm việc thân mật đánh dấu mốc son đầu tiên trong quá trình hợp tác tốt đẹp giữa Khoa Công trình Trường Đại học Thủy lợi và Công ty Cổ phần VIMECO.

 

http://thông báo tuyển dụng