Học bổng Endeavour

Thông tin học bổng Endeavour của Bộ Giáo dục Úc

Học bổng Endeavour bao gồm các chương trình sau:

1. Chương trình Master và PhD: dành cho tất cả các ứng viên.

 Ứng viên phải có thư mời nhập học - offer letter/admission của trường bên Úc để nộp cùng hồ sơ. 

 Các bạn sinh viên sẽ và sắp tốt nghiệp đại học có thể nộp hồ sơ. Trường hợp các bạn chưa học xong nhưng sẽ hoàn thành việc học trước ngày 31/12/2016 thì vẫn nộp được. Endeavour có cung cấp mẫu giấy chứng nhận sẽ tốt nghiệp dành cho các bạn sinh viên. Endeavour chỉ yêu cầu nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (Undergrad Completion Letter) (Endeavour có sẵn mẫu ở trên website) có xác nhận của trường thôi. Bạn nên nộp xác nhận của trường về kết quả các môn học cho đến thời điểm này (chưa phải là final transcript). Còn trường bên Úc họ sẽ cấp conditional offer cho các bạn nộp xin admission mà chưa đủ điều kiện tiếng Anh hoặc chưa tốt nghiệp khi xin admission (nhưng chắc họ cần kết quả học tập cho đến thời điểm này và các đề tài nghiên cứu bạn tham gia (nếu có) để xét hồ sơ). Sau này ứng viên được học bổng rồi, Endeavour sẽ yêu cầu nộp final transcript sau.  

 Ứng viên là công dân Việt Nam không nhất thiết phải đang ở Việt Nam mới nộp hồ sơ được. Các bạn đang học ở nước ngoài hoàn toàn có thể nộp hồ sơ. 

  Các bạn sinh viên có thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc có thể nộp luôn chương trình Tiến sĩ.

 Về yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh: có thể nợ tiếng Anh để xin conditional offer của trường, và Endeavour không quy định mức tối thiểu tiếng Anh phải được bao nhiêu điểm mới được xét hồ sơ.

 *Các bạn đã học ở nước ngoài từ 1 năm trở lên tại các nước nói tiếng Anh (danh sách các nước này có ở phần footnote trang 15 của Guidelines) thì không cần nộp chứng chỉ tiếng Anh.

 2. Chương trình Endeavour Executive Fellowship

Các bạn có thể tham gia các khóa về kĩ năng quản lý hành chính, nhân sự, tài chính, quan hệ quốc tế, ... quản lý một khoa, bộ môn, chuyên ngành .... trong cơ quan giáo dục, kĩ năng giảng dạy, đánh giá kiểm định chất lượng, v.v... 

 Ứng viên không cần nộp chứng chỉ tiếng Anh và thư mời nhập học khi nộp hồ sơ. 

 3. Chương trình Vocational Education and Training: chương trình đào tạo nghề, hướng nghiệp dành cho các ứng viên thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau (kế toán, xây dựng công trình, cơ khí, dịch vụ, quản trị, du lịch, thực hành phòng thí nghiệm, hành chính, v.v ... )

  4. Chương trình Research Fellowship: dành cho ứng viên nghiên cứu sau Đại học (Master, PhD) và sau Tiến sĩ (Postdoc) với thời gian từ 4-6 tháng học tập và nghiên cứu tại các trường Đại học và Viện nghiên cứu của Úc. 

 Nếu ứng viên muốn nộp hồ sơ nhiều hơn một chương trình của Endeavour cùng một lúc thì phải nộp hồ sơ riêng cho từng chương trình mà không được gộp vào.

 Awardees của tất cả các chương trình của Endeavour đều được mang theo gia đình sang Úc trong thời gian học tập, làm việc.

 (Nguồn: https://internationaleducation.gov.au/endeavour%20program/scholarships-and-fellowships/applications/pages/applications.aspx)

  Gửi ý kiến phản hồi
501