Đội ngũ giáo viên Khoa Công trình

·     Bộ môn Thủy công

TS Hồ Sĩ Tâm
PGS.TS Nguyễn Quang Hùng
PGS.TS Phạm Văn Quốc
PGS.TS Nguyễn Phương Mậu
PGS.TS Lê Xuân Khâm
TS Lê Thanh Hùng
TS Đào Tuấn Anh 
TS. Nguyễn Phương Dung
TS Nguyễn Thế Điện
ThS Nguyễn Mai Chi
ThS Phạm Thị Hương
ThS Nguyễn Lan Hương
ThS Lương Thị Thanh Hương
TS Lê Văn Thịnh
TS Tô Hữu Đức
ThS Bùi Quang Cường
ThS Phạm Lan Anh
ThS. Lê Hồng Phương
ThS. Trương Hồng Sơn
ThS. Trần Duy Quân
 
 

·     Bộ môn Công nghệ và quản lý xây dựng                 

TS Mỵ Duy Thành
ThS Dương Thị Thanh Hiền
TS Lê Anh Tuấn
TS Trần Văn Toản
TS Thân Văn Văn
ThS Hồ Hồng Sao
ThS Lê Thái Bình
TS Đinh Thế Mạnh
ThS Nguyễn Bình Minh
KS Mai Lâm Tuấn
KS Đinh Hoàng Quân
KS Lê Ngọc Minh
KS Vũ Lê Minh
KS Nguyễn Thị Huệ
ThS Nguyễn Văn Sơn
ThS Ngô Thị Thùy Anh 
 

·     Bộ môn Kết cấu công trình 

PGS. TS Trần Mạnh Tuân             
ThS Cao Vũ Dũng
ThS Khúc Hồng Vân 
TS Nguyễn Hoài Nam
TS Dương Minh Trang
ThS Nguyễn Thu Nga
ThS Phạm Thanh Tùng
TS Phạm Nguyễn Hoàng
ThS Đặng Tuấn Phong (CS2)
ThS Nguyễn Thị Mai Sương (CS2)
   

·     Bộ môn Sức bền – Kết cấu

TS Lý Trường Thành
PGS.TS Dương Văn Thứ 
PGS.TS Nguyễn Ngọc Thắng                    
ThS Chu Thị Xuân Hoa
ThS Lê Thu Mai
ThS Lê Quang Khải
ThS Đỗ Phương Hà
ThS Lý Minh Dương 

·     Bộ môn Địa kỹ thuật 

PGS.TS Hoàng Việt Hùng                     
PGS.TS. Bùi Văn Trường 
ThS Nguyễn Việt Quang 
TS Nguyễn Văn Lộc
ThS Phạm Huy Dũng
ThS Hoàng Thị Lụa
ThS Mạc Thị Ngọc
ThS Trần Thế Việt
ThS Nguyễn Thành Chí 
ThS Phan Khánh Linh
TS. Đỗ Tuấn Nghĩa
TS Phạm Quang Tú
TS Nguyễn Quang Tuấn
ThS Phạm Phú Vinh
ThS Ngô Văn Linh - CS2
KS. Nguyễn Vũ Luật - CS2 
 

·     Bộ môn Vật liệu xây dựng                         

TS. Hoàng Quốc Gia 
ThS Đinh Xuân Anh (ĐH2)
ThS Đặng Văn Thương (CS2)
 
    ·     Bộ môn công trình giao thông                        
 
ThS.NCS Trương Việt Hùng            
ThS Kiều Minh Thế 
 

·     Bộ môn xây dựng dân dụng và công nghiệp

TS. Tạ Văn Phấn
TS. Nguyễn Anh Vũ 
TS Nguyễn Duy Cường
 

·     Bộ môn Công trình Cảng - Đường thủy 

ThS Trần Hữu Nghị
TS Nguyễn Thị Thu Hương
TS Dương Đức Toàn 
TS. Lê Tuấn Hải 
ThS Bùi Xuân Việt