Thủ tục trước khi bảo vệ Luận văn đợt 4 năm 2017

Khoa Công trình thông báo tới toàn thể các học viên bảo vệ đợt 4/2017 đúng 14h thứ Tư ngày 13/12/2017 lên Văn phòng Khoa P404 nhà A1 làm thủ tục trước khi bảo vệ.

Trân trọng!