Kế hoạch Báo cáo bản thảo luận văn đợt 2 năm 2018

Khoa Công trình gửi tới Học viên kế hoạch báo cáo Bản thảo luận văn đợt 2 năm 2018

1. Kế hoạch báo cáo

Thời gian báo cáo:14h chiều thứ Hai 14/5/2018.

Tiểu ban 1: báo cáo tại P500 nhà A1;

Tiểu ban 2: báo cáo tại VP Bộ môn Công nghệ & QLXD P414 nhà A1.

2. Các yêu cầu đối với học viên

- Về nội dung, HV cần báo cáo tiến độ của đề tài luận văn so với đề cương được phê duyệt; vắn tắt các kết quả nghiên cứu chính đạt được; những thay đổi trong quá trình thực hiện luận văn và lý do (nếu có). Học viên chủ động làm việc với GV hướng dẫn về nội dung trình bày. Mỗi học viên chuẩn bị thêm 2 bản thảo luận văn.

- Học viên trình bày nội dung đạt được trực tiếp trước Hội đồng. Thời gian cho mỗi học viên từ 10 - 15 phút.

- Một hội đồng đánh giá của Khoa gồm từ 3 đến 5 thành viên sẽ nghe, góp ý, trao đổi và đánh giá về tiến độ của luận văn theo yêu cầu của trường (trong khoảng 10 phút). Nếu nội dung thực hiện không đạt yêu cầu, HV sẽ không được bảo vệ luận văn trước Hội đồng trường trong đợt 2/2018. Những học viên báo cáo đạt yêu cầu sẽ nộp luận văn trong khoảng thời gian từ  16/5 – 18/5/2018 (Quy cách trình bày và các văn bản cần nộp trong đợt BV, học viên kiểm tra trên website của Khoa). Biên bản buổi bảo vệ là hồ sơ bắt buộc để đủ điều kiện bảo vệ luận văn sau này.

Đề nghị học viên đến đúng giờ và tham gia đầy đủ.

Trân trọng!

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY