Kế hoạch bảo vệ đề cương đợt 1/2018

Khoa Công trình gửi tới các bạn học viên kế hoạch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ như sau:

1. Chuyên ngành QLXD: 

Thời gian: bắt đầu từ 14h00 thứ Hai ngày 13/11/2017,

Địa điểm: Văn phòng Khoa Công trình, phòng 404 nhà A1,

Thành phần: Tất cả các HV có trong danh sách.

2. Chuyên ngành XDDD&CN:

Thời gian: bắt đầu từ 15h00 thứ Hai ngày 13/11/2017 

Địa điểm: Văn phòng Khoa Công trình, phòng 404 nhà A1,

Thành phần: Tất cả các HV có trong danh sách.

 

Khoa đề nghị tất cả các học viên có tên trong danh sách tham gia buổi bảo vệ đầy đủ và đúng giờ.

                                   

  Gửi ý kiến phản hồi
996