Thông báo họp Chi đoàn CBGV Khoa Công trình

Chi đoàn CBGV Khoa Công trình họp xét chuyển Đảng cho đồng chí Nguyễn Phúc Nam (53CT1):
  • Thời gian: 11h00, thứ 2, ngày 26/9/2016.
  • Địa điểm: phòng 326 A4.