Các bộ môn trong Khoa Công trình

Giới thiệu sơ lược các Bộ môn, Danh sách Giảng viên, Các môn học

 

1. Bộ môn Thủy công

            ĐT: 04 35.636.457

Trưởng Bộ môn: TS. Hồ Sỹ Tâm 

                    Email: tamhs.cttl@tlu.edu.vn

Đảm nhiệm các môn học:

            Cơ sở thiết kế công trình thủy

            Thiết kế đập

            Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ

            Thiết kế công trình dẫn tháo nước

            Kỹ thuật công trình ngầm

            Thiết kế công trình giao thông

            Thiết kế công trình giao thông thủy

            Quy hoạch giao thông thủy

            Đại cương về quy hoạch giao thông

            Thiết kế cầu đường bộ

2. Bộ môn Công nghệ và quản lý xây dựng

           ĐT: 04 35.636.455

           Website : cnqlxd.tlu.edu.vn
 
    Trưởng Bộ môn:  PGS.TS Nguyễn Trọng Tư

       Email: nguyentrongtu@tlu.edu.vn

 Đảm nhiệm các môn học:

            Dẫn dòng thi công và xử lý hố móng

            Công nghệ xây dựng công trình đất đá

            Công nghệ xây dựng công trình bê tông

            Công nghệ xây dựng công trình ngầm

            Công nghệ xây dựng cầu

            Công nghệ xây dựng đường giao thông

            Tổ chức và quản lý xây dựng

            Giám sát xây dựng

            Luật xây dựng

            An toàn lao động

3. Bộ môn Kết cấu công trình

            ĐT: 04 35.636.456

Trưởng Bộ môn: TS. Vũ Hoàng Hưng 

                        Email: hung.kcct@tlu.edu.vn

Đảm nhiệm các môn học:

            Kết cấu bê tông cốt thép

            Kết cấu thép

            Kết cấu thép trong máy xây dựng

            Kết cấu gỗ

            Kết cấu gạch đá

            Tin học ứng dụng trong kỹ thuật công trình

            Phân tích giới hạn kết cấu công trình

            Cửa van và thiết bị đóng mở

            Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao

4. Bộ môn Sức bền – Kết cấu

            ĐT: 04 35.636.433

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Công Thắng 

                    Email: thangnc@tlu.edu.vn

Đảm nhiệm các môn học:

            Sức bền vật liệu

            Cơ học kết cấu

            Cơ học môi trường liên tục

            Phương pháp số

            Phân tích ứng suất

            Động lực học công trình

 

5. Bộ môn Địa kỹ thuật

            ĐT: 04 35.640.038

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Hoàng Việt Hùng 

                    Email: hoangviethung@tlu.edu.vn

I. Các môn học giảng dạy ở bậc đại học:

 

1.Địa chất công trình

 2.Cơ học đất

 3.Địa kỹ thuật

 4.Cơ học đá

5.Nền Móng

6.Các phần mềm ứng dụng trong Địa kỹ thuật

 

II. Các môn học giảng dạy ở bậc cao học

1.Cơ học đất nâng cao

2.Nền móng nâng cao

3.Phương pháp phần tử hữu hạn trong địa kỹ thuật

 4.Gia cố và xử lý nền móng

 5.Công trình ngầm

 6.Phương pháp thí nghiệm trong phòng nâng cao

 7.Phương pháp xác xuất trong địa kỹ thuật

 8.Các phương pháp khảo sát trong địa kỹ thuật

 9.Móng cọc khoan nhồi

 10.Thấm và các công trình đất

 11.Địa kỹ thuật và địa kỹ thuật môi trường

 12.Địa kỹ thuật trong động đất

 13.Cừ thép và kết cấu chắn giữ đất

 

III. Các môn học giảng dạy ở bậc nghiên cứu sinh

 

1.Kết cấu móng và nền công trình cảng biển

2.Cơ học đất không bão hòa

3.Thí nghiệm và thiết bị thí nghiệm của đất không bão hòa

4.Xây dựng công trình trên nền đất yếu

5.Vải địa kỹ thuật, vật liệu POLIME và COMPOSIT trong địa kỹ thuật

6.Các mô hình phân tích bài toán Địa kỹ thuật

7.Gia cường Địa kỹ thuật tổng hợp trong công trình thủy và công trình biển

8.Cơ học nước dưới đất

9.Phân tích ổn định mái dốc

  

IV. Các đề tài nghiên cứu bộ môn đã chủ trì hoặc tham gia thực hiện

  

TT

 

Tên đề tài

 

Cấp quyết định, mã số 

Số QĐ, ngày tháng năm QĐ, ngày nghiệm thu

1

 

Mở rộng lý thuyết của Coulomb xác định áp lực đất dính lên tường chắn 

Đề tài cấp Bộ

 

1990

 

2

Tính chất xây dựng của đất đỏ bazan Tây Nguyên dùng để đắp đập 

Đề tài cấp Bộ 

1976

 

3 

Ứng dụng tính nền theo phương pháp giới hạn độ tin cây

 

1986 

4 

Giếng giảm áp-Quy trình thi công và phương pháp kiểm tra-Nghiệm thu 

Đề tài cấp Bộ 

2005

 

5 

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định phạm vi bảo vệ đê điều 

Đề tài cấp Bộ 

2002 

6 

Nghiên cứu chế tạo thiết bị khảo sát nền yếu

Đề tài cấp Bộ 

2001 

7 

Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn xuyên tĩnh 

Đề tài cấp Bộ 

2000 

8

 

Nghiên cứu xử lý cát chảy, hạ thấp mực nước ngầm bằng giếng lọc châm kim 

Đề tài cấp Bộ 

2002

 

9 

Phân tích ổn định mái dốc theo lý thuyết hệ thống 

Đề tài cấp Bộ 

2000 

10 

Xử lý nền công trình Thuỷ lợi xây dựng trên nền đất yếu bằng hệ cọc đóng bê tông cốt thép đúc sẵn tại cùng đồng bằng Bắc Bộ

Đề tài cấp Bộ 

1998 

 

11 

Xử lý vi phạm pháp lệnh đê điều tại đê Nhật Tân-Yên phụ 

Đề tài cấp Bộ 

1999 

12 

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm GEO_SLOPE OFFICE cho hệ đất bão hoà trong thiết kế công trình Thuỷ lợi

Đề tài cấp Bộ 

1996 

 

13 

Nghiên cứu cải tiến nội dung môn GEOMECANIQUE giảng cho ngành mỏ trường Đại học AGOSTINO NETO – ănggola

Đề tài cấp Bộ 

1979 

 

14 

Nghiên cứu thiết kế, đề xuất các giải pháp thi công cọc cát xử lý nền đất yếu công trình Thủy lợi

Đề tài cấp cơ sở 

2007 

 

15 

Nghiên cứu giải pháp xử lý nền đất yếu bằng phương pháp gia tải hút chân không 

Đề tài cấp Bộ 

2008-2011 

 

16 

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khao học công nghệ bảo đảm sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng và triều cường tràn qua đê 

Đề tài trọng điểm cấp nhà nước 

2008-2010

 

 

17

 

Nghiên cứu đánh giá và dự báo chi tiếthiện tượng trượt lở và xây dựng các giải pháp phòng chống cho thị trấn Cốc Pài Huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Đề tài trọng điểm cấp nhà nước

 

2009-2010

 

 

18

 

Nghiên cứu độ bền của đất đắp khi sử dụng vật liệu gia cường CONSOLID trong xây dựng đê biển

Đề tài cơ sở

 

2010 

 

 

V. Đội ngũ giảng viên của bộ môn

  

TT

Họ và tên 

Chức danh

1

Hoàng Việt Hùng

PGS.TS Trưởng bộ môn  

2 

Bùi Văn Trường

TS Phó trưởng Bộ môn  

3  

Trịnh Minh Thụ 

GS.TS Phó hiệu trưởng

4

Nguyễn Việt Quang

GVC Phó chủ nhiệm Khoa Công trình  

5

Phạm Huy Dũng 

ThS.NCS Trưởng phòng TN Địa kỹ thuật 

6 

Nguyễn Thị Ngọc Hương 

TS 

7  

Phạm Quang Tú  

TS 

8  

Nguyễn Văn Lộc 

TS 

9 

Đỗ Tuấn Nghĩa 

TS 

10 

Nguyễn Quang Tuấn 

ThS-NCS tại Đức  

12 

Phạm Phũ Vinh 

ThS-NCS tại Hà Lan 

13 

Phan Khánh Linh 

ThS-NCS tại Hà Lan 

14 

Trần Thế Việt 

ThS-NCS tại Hàn Quốc 

15 

Mạc Thị Ngọc 

ThS.NCS tại Úc  

16 

Nguyễn Trung Kiên

Thạc sĩ 

17 

Hoàng Thị Lụa

Thạc sĩ

18  

Ngô Văn Linh  

ThS NCS Hàn Quốc-CS2 ĐHTL  

19  

Nguyễn Vũ Luật

Kĩ sư-CS2 ĐHTL 

         

6. Bộ môn Vật liệu xây dựng

            ĐT: 04 35.636.458

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Vũ Quốc Vương 

                    Email: vuongvlxd@tlu.edu.vn

Đảm nhiệm các môn học:

            Vật liệu xây dựng

            Vật liệu biển

            Vật liệu xây dựng nâng cao
 
            Vật liệu tiên tiến cho đường giao thông 
 

7. Bộ môn Công trình giao thông

            ĐT: 04.35.643.083

Trưởng Bộ môn: GS.TS Vũ Đình Phụng 

                    Email: vudinhphung@tlu.edu.vn

Đảm nhiệm các môn học:

     Các môn học về đường:

 

              Thiết kế hình học đường ôtô
              Khảo sát thiết kế đường ôtô
              Thiết kế nền mặt đường
              Đồ án thiết kế nền mặt đường
              Xây dựng nền mặt đường 
              Đồ án xây dựng nền mặt đường 
              Quy hoạch giao thông vận tải và mạng lưới đường
              Giao thông và đường đô thị
              Kinh tế và quản lý khai thác đường
              Chuyên đề đường
              Kỹ thuật giao thông
              Tin học ứng dụng trong thiết kế đường
              Hạ tầng cảng hàng không và sân bay
              Đường sắt
              Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng đường bộ và sân bay
 
       Các môn học về cầu:
 
              Mố trụ cầu
              Thiết kế cầu bê tông cốt thép I
              Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép I
              Thiết kế cầu bê tông cốt thép II
              Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép II
              Thiết kế cầu thép I
              Đồ án thiết kế cầu thép I
              Thiết kế cầu thép II
              Đồ án thiết kế cầu thép II
              Khai thác và kiểm định cầu
              Thiết kế và xây dựng hầm
              Xây dựng cầu
              Chuyên đề cầu
              Tin học ứng dụng trong thiết kế và xây dựng cầu
              Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng cầu và công trình ngầm
 
 

8. Bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp

            ĐT: 04.35.643.084

Trưởng Bộ môn: GS.TS Nguyễn Tiến Chương 

                    Email: chuongnt@tlu.edu.vn 

Đảm nhiệm các môn học:

TT

Tên môn học

Số TC

Mã số

Trang

Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

1.

Đồ án BTCT dân dụng

1

CEST 417

 

2.

Kết cấu nhà BTCT

3

CEST 447

 

3.

Đồ án kết cấu nhà BTCT

1

CEST 457

 

4.

Kết cấu nhà thép

3

CEST 467

 

5.

Đồ án kết cấu nhà thép

1

CEST 477

 

6.

Kết cấu BT ứng suất trước

2

     CEST 437

 

7.

Kết cấu liên hợp thép – BTCT

2

CEST 458

 

8.

Kết cấu BTCT đặc biệt

2

CEST 418

 

9.

Kết cấu Thép đặc biệt

2

CEST 428

 

10.

Kết cấu nhà nhiều tầng

2

CEST 448

 

11.

Móng nhà nhiều tầng

2

CEST 438

 

12.

Kỹ thuật thi công công trình đặc biệt

2

     CEST  478

 

13.

Tin học ứng dụng trong thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp

2

CEST489

 

14.

Cơ sở thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp

2

    CEST 468

 

15.

Sửa chữa và gia cường kết cấu

2

CEST 488

 

16.

Công nghệ xây dựng nhà nhiều tầng

2

TCT418

 

17.

Thực tập tốt nghiệp

2

CEST 419

 

18.

Đồ án tốt nghiệp

7

     CEST …

 

 

 

 

 

 

Các chuyên ngành khác

1

Kết cấu công trình

 

BS316

 

2

Công nghệ xây dựng nhà

 

BC418

 

3

Nhập môn thiết kế nhà và công trình dân dụng

 

IBED417

 

       

 

 

9. Bộ môn Công trình Cảng - Đường thủy

            ĐT: 04.35.643.528

Trưởng Bộ môn: PGS.TS Mai Văn Công 

                    Email: cong.m.v@tlu.edu.vn 

Đảm nhiệm các môn học: 

           Cơ sở thiết kế công trình cảng, đường thủy 
           Quy hoạch cảng
           Công trình bảo vệ cảng và đập phá sóng
           Công trình bến cảng
           Công trình chỉnh trị luồng tàu và ổn định đường bờ
           Công trình đường thủy
           Cơ sở thiết kế theo độ tin cậy và rủi ro trong kỹ thuật xây dựng
           Hệ thống đảm bảo an toàn đường thủy
           Công trình thủy công trong xưởng đóng tàu
 

     Các đề tài nghiên cứu khoa học mà Bộ môn đã tham gia:

 TT

Tên đề tài

Cấp quản lý

Năm

 1

Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn các công trình xây dựng trong điều kiện thiên tai bất thường Miền Trung

Cấp Nhà nước

2009-2010

 2

Đánh giá thực trạng hệ thống đê sông Hồng, sông Thái Bình để thực hiện phân cấp đê và đề xuất giải pháp củng cố nâng cấp phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu

Tổng cục Thủy lợi

2012

 3

Nghiên cứu xác định mặt cắt ngang hợp lý trong xây dựng đê biển cho vùng từ Quảng Ngãi đến Bà Ria-Vùng Tàu, Chương trình nghiên cứu xây dựng đê biển Việt Nam, Giai đoạn 2 từ Quảng Ngãi – Kiên Giang

Bộ NN&PTNT

2009-2011

 4

Nghiên cứu xây dựng yêu cầu xác định tuyến đê biển mới ở vùng chưa có đê và điều chỉnh cục bộ tuyến đê biển hiện có từ Quảng Ninh đến Quảng Nam, Thuộc chương trình KHCN phục vụ xây dựng đê biển và công trình thủy lợi vùng cửa sông ven biển

Bộ NN&PTNT

2007-2008

 5

Nghiên cứu triển khai công nghệ tiên tiến bảo vệ bờ biển khu vực Mũi Né, tỉnh Bình Thuận

Bộ NN&PTNT

2002-2004

 6

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo an toàn hồ chứa vừa và lớn khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam

Bộ NN&PTNT

2000-2003

 7

Quy hoạch chiến lược phát triển KT-XH và các giải pháp ứng phó với BĐKH vùng Đồng bằng Sông Cửu long

Bộ TN&MT + CP Hà Lan

2011-2013

 8

Nghiên cứu thí điểm ứng dụng hệ thống giám sát và công nghệ mới của Hà Lan trong giám sát, quan trắc an toàn đê, đập tại Việt Nam (Địa điểm thử nghiệm: Đê Sen Chiểu Hà Nội; Đê Sà Rài Đồng Tháp; Đập chính hồ Phú Ninh, Quảng Nam)

Bộ NN&PTNT+ CP Hà Lan

2011-2013

 9

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG GIẢI PHÁP NUÔI BÃI NHÂN TẠO CHO CÁC ĐOẠN BỜ BIỂN BỊ XÓI LỞ Ở KHU VỰC MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Bộ KHCN

2012

 
     Các hướng nghiên cứu khoa học chính:

-  Các vấn đề liên quan về: Quy hoạch-Thiết kế-Thi công-Duy tu Công trình Cảng-Đường thủy, ổn định đường bờ và phát triển đồng bằng;

-  Thiết kế tối ưu hệ thống công trình bảo vệ bờ biển ứng dụng phương pháp lý thuyết độ tin cậy và phân tích rủi ro;

-  Nghiên cứu giải pháp bảo vệ vùng bờ biển an toàn trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển đang;

-  Phân tích điều kiện biên biển thiết kế bằng mô hình xác suất kết hợp của các yếu tố tác động chính: gió, sóng, triều và nước dâng;

-  Nghiên cứu phát triển phương pháp thiết kế theo lý thuyết độ tin cậy và phân tích rủi ro trong thiết kế hệ thống, công trình (đã hỗ trợ hướng dẫn 02 NCS bảo vệ đề cương thực hiện nghiên cứu theo hướng này ứng dụng cho đập và công trình đầu mối hồ chứa thủy lợi);

-   Nghiên cứu mở rộng ứng dụng lý thuyết độ tin cậy và phân tích rủi ro trong an toàn đập, an toàn đê điều và hệ thống phòng chống lũ, ngập lụt (đã có 02 học viên cao học làm đề tài theo hướng này ứng dụng cho hệ thống đê và hệ thống chống ngập thành phố HCMC);

-   Nghiên cứu mở rộng ứng dụng lý thuyết độ tin cậy trong mô phỏng xói lở và diễn biến hình thái đường bờ (đang hướng dẫn 01 học viên ThS thực hiện đề tài theo hướng này);

-   Nghiên cứu quy hoạch đồng bằng theo tiêu chí tối ưu về rủi ro thiên tai;

-  Xói lở và ngâp lụt vùng cửa sông, ven biển dưới ảnh hưởng của sóng bão và nước biển dâng;

-  Ứng dụng công nghệ viễn thám trong việc đánh giá, quản lý tài nguyên biển.

10. Bộ môn Thủy điện và năng lượng tái tạo

            ĐT: 024 35.636.454

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Đức Nghĩa

                    Email: nghiand@tlu.edu.vn

Đảm nhiệm các môn học:

            Thủy năng I

            Đồ án Thủy năng I

            Thiết bị thủy điện

           Đồ án thiết bị

           Công trình trạm I

           Công trình trạm II

           Đồ án công trình trạm I

           Các nguồn năng lượng thay thế

           Năng lượng gió

           Năng lượng mặt trời

           Thiết bị phụ trợ công trình thủy điện

           Đồ án tốt nghiệp