KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN ĐỢT 1 NĂM 2017

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo và bảo vệ luận văn cao học của Nhà trường năm 2016 – 2017, Khoa Công trình thông báo tới các học viên kế hoạch bảo vệ luận văn cao học đợt 1/2017

THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC TRƯỚC KHI BẢO VỆ

Khoa Công trình thông báo tới toàn thể học viên chuẩn bị bảo vệ đợt 1 năm 2017 đúng 14h thứ Tư ngày 15/3/2017 lên Văn phòng khoa P404/A1 để làm thủ tục trước khi bảo vệ. Trân trọng!

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BUỔI BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học của Trường Đại học Thủy lợi, Khoa Công trình tổ chức buổi báo cáo tiến độ luận văn thạc sĩ chuyên ngành XD Công trình thủy, Quản lý XD đợt 1 năm 2017. Dưới đây là lịch trình báo cáo chi tiết và các yêu cầu chuẩn bị đối với các học viên.

Kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 như sau:

Thủ tục chuẩn bị bảo vệ luận văn đợt 4 năm 2016

Khoa Công trình kính mời tất cả các anh chị học viên bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 4 năm 2016, đúng 14h30 thứ Sáu ngày 9 tháng 12 năm 2016 lên Văn phòng Khoa P402/A1 làm thủ tục trước khi bảo vệ. Trân trọng!

12
http://www.fitnesscomeback.net
loss workout
original site
Get More Information
Learn More
our website
important source
you can look here
slimming down
http://villenews.net