12/24/2016 9:22:00 AM
Khoa Công trình trân trọng giới thiệu thông tin về Học bổng Thạc sỹ Quản lý về Chính sách phát triển và Thực tiễn năm 2017-2018 (tên Tiếng anh là: Excutive Master in Development Policies and Practices).
 
Chương trình đào tạo gồm ba mô-đun:
- 5 tuần chuyên sâu (toàn thời gian) tháng 7-8 / 2017 tại Hà Nội;
- 4 tháng thực hành áp dụng (bán thời gian với việc học từ xa) tại nơi làm việc của bạn;
- 3 tuần (toàn thời gian) tại Geneva at the Graduate Institute.
 
Thời gian học: tháng 7-8 / 2017 đến tháng 01-02 / 2018.
 
Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 15/3/2017.
 
Thông tin chi tiết xem file đính kèm
 

Các tin khác

http://www.fitnesscomeback.net
loss workout
original site
Get More Information
Learn More
our website
important source
you can look here
slimming down
http://villenews.net